Område
Ankomst
Afrejse
Gæster

Retningslinjer for bedømmelser

Alle bedømmelser udtryk her er synspunkter fra Hostelworld.com-brugere, der har bestilt og boet på hostels, der blev booket gennem vores webside. De udtrykte meninger er fra Hostelworld.com-brugere og ikke fra Hostelworld.com. Vi støtter ikke nogen af kundeudtalelserne eller svar hostelejere, der offentliggøres på vores side. Vi forbeholder os retten til at fjerne en anmeldelse uanset årsag, herunder men ikke begrænset til omstændigheder, hvor vi med rimelighed kan formode, at anmeldelsen indeholder fejl, der præsenteres som fakta, eller påstande, som vi finder er udokumenterede.

Ærekrænkende indhold

Vi tillader ikke, at ærekrænkende eller stødende sprog offentliggøres på vores webside; dette omfatter racistisk krænkende sprog, truende sprog eller ethvert andet sprog, som vi anser for at være stødende.

Autentiske Indhold

Vi tillader ikke bedømmelser, der er skrevet af ejere eller managere eller nogen bedømmelser, hvor der er anvendt incitamenter eller trusler af managere eller ejere til at påvirke kunderne. Hvis du er bevidst om et sådant misbrug, bedes du informere os.

Ægte indhold

Vi accepterer kun bedømmelser fra kunder, som rent faktisk har bestilt og boet på en ejendom booket gennem vores webside. Hvis det bekræftes, at du i virkeligheden ikke overnattede på en ejendom, eller at du blev bedt om at forlade ejendommen af faktiske reelle årsager af ejendommens ejer eller manager, forbeholder vi os ret til at fjerne din bedømmelse. For at rapportere misbrug af vores bedømmelser, kan du kontakte os her.